Den nye skov, der rejser sig bag vandværket ser ud til at overleve maj måneds tørke med hjælp fra vandkanonerne. Vi var ellers bekymret for om de nye træer skulle visne hen.

Vi venter derfor spændt på, om det så også lykkes at komme levende igennem hele sommeren.