Som omtalt i vor kalender, var der i dag start på den nye genbrugsplads i Sunds.

Formanden for Teknik og miljø Finn Stengel Petersen forklarede i sin åbningstale om der mange henvendelser, der havde været fra Borgerforeningen for Sunds og Omegn sammen med Socialdemokratiet i Sunds for at få en rigtig genbrugsplads.

Udvalgsformanden gjorde meget ud af i sin tale at fortælle om de miljøgevinster, der ligger i en plads tæt på befolkningen. For at der kan blive god økonomi i en sådan virksomhed, er det meget vigtigt, at sorteringen bliver rigtig. Man betaler i dag 1000 Kr.  pr. ton i afgift når affaldet går til forbrænding, så hvis det med rigtig sortering kan skabes blot 30% genbrugsmaterialer, er der mange penge for os brugere at sparre. Men vi kan sætte det over styr, hvis vi ikke putter batterier i de røde kasser, men lader den gå med forbrænding. Hvis der findes batterirester i forbrændingsasken, kan den ikke gå til vejbyggeri, men skal til en høj pris miljødeponeres.

Efter talen blev det første spadestik taget med en tobladet og toskaftet spade sammen med en medarbejder fra byggefirmaet.

Herning kommune var derefter, som beskrevet i indbydelsen, vært med en ristet pølse og en forfriskning.

Der var blandt de mange fremmødte stor glæde over etableringen, der forventes færdig i oktober.

Der er bevilliget et antal åbningstimer, der efter forhandling med Borgerforeningen kan ændres i tidsrum, men ikke i antal.
Der er forløbelig aftalt åbent tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag, dog ikke, hvis der er helligdag.

Hold øje med Sundsportalens side om byfornyelsen, hvor vi vil opdatere. På de foreviste kort er der sat plads af til 22 containere. Dette og andre ting kommer på, efterhånden som vi får materialerne.