Udvalgets forslag som kan læses på https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/21-10-2019/Dagsorden(ID1933)/Bilag/Punkt_149_Bilag_1_Forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_96__Omraade_ved_Soegaarden_og_Sunds_Soe_Camping.pdf

bliver behandlet på næste ordinære byrådsmøde, som er tirsdag den 12. november.

Efter denne dato er planen i høring, så hvis du vil høre hvordan politikerne ser på sagen, så kom med som tilhører. En tilslutning på disse pladser gør indtryk, især når vi ikke forstyrrer rådets arbejde.

Yderlig vil Borgerforeningen lige som de politiske partier samle bemærkninger til forslaget. Der er også som enkeltperson muligt at komme med bemærkninger. Det har jeg selv gjort i forbindelse med en plan for lystbådehavnen i Horsens, så det er ikke betinget af, at du er nabo til pladsen, men også som bruger af området.