Danmarks-Samfundet

Danmarks-Samfundet for Herning Kommune

Danmarks-Samfundet har, med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og anvendelse af Danebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Lokalforeningen i Herning Kommune er startet den 26. september 2013. Som medlemmer kan optages såvel foreninger som enkeltpersoner.

Link til hjemmeside

Ansøgning om Flag/Fane  Ansøgningen skal være fremme inden 1. maj for at komme i betragtning samme år.