Sunds Sø

Sunds Sø Grundejerforening er en paraplyforening for alle de lokale grundejerforeninger, der er omkring Sunds Sø. Der er én lokalperson fra hver lokalforening i bestyrrelsen, hvorved der er god kontakt til nærområderne.
Alle lokal formændenes telefon nr. og mail adresser. Tryk på fanebladet Lokalformænd og tryk på navn, hvis du vil sende en mail.

Formand: Poul Jakobsen

Nordringen 54 Sunds

Tlf. 20126366

Lokalformænd

Vedtægter

Generalforsamlingsreferater