Lokalhistorisk forening

Sunds Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Sunds og Omegn.

Foreningen virker som støttekreds til Sunds Lokalhistoriske Arkiv og udpeger medlemmer til dettes styrelse samt arbejder for at skaffe økonomisk grundlag for Sunds Lokalhistoriske Arkiv.

Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejdet mellem kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle aktiviteter for øje.

Foreningens formand er:

Flemming Elniff

Rønnealle 35 7451  Sunds

Tlf.: 6017 1134

e-mail

Sunds Lokalhistoriske Forening støtter

 

Sunds Lokalhistoriske Arkiv