Har du en mening om den? Vil du tale med en beslutningsdeltager?
Så har du chancen, hvis du møder op til Borgerforeningens arrangerede tur rundt om Sunds Sø søndag den 15. december.
Medlem af byplanudvalget Lone Børlum har givet tilsagn om at gå med rundt og vil gerne lytte til din mening.
Det er blevet lovet, at din og andre borgeres mening vil danne baggrund for hendes holdning i udvalget.
Lone bor her ikke og er således neutral overfor andres meninger. Hos hende bliver det budskabet herfra hun tager med hjem.