Steen Christensen har skænket byen en ny skulptur, der står i den nye park ved Sunds sø. Som det ses hedder den Friheds Tårnet.