Om Sunds Sø

SUNDS SØ ET AKTIVT ÅNDEHUL I MIDTJYLLANDhavn

 

Sunds Sø ligger som et smukt åndehul i den store Karup hede flade. Søen er formentlig et dødsishul fra sidste istid. Tidligere gav søen et godt fiskeri, men i 1920erne begyndte sommerhusene at skyde frem omkring søen med et begyndende fritidsliv. I 1937 åbnede Herning Kommunes Søbad.

 

 

 

I ældre litteratur beskrives Sunds Sø som en fladbundet hede sø. Man formodede, at den var en såkaldt afblæsnings sø, dannet ved vinderosion. Boreprøver taget i 1947 viste imidlertid, at søen oprindelig har været temmelig dyb, hvorfor den nu anses for at være et dødishul. Tidligere havde fiskeriet i Sunds Sø en vis betydning og der kendes til flere retssager angående fiskerettigheder.
Søen har tidligere været en lille oase i det vidtstrakte hede landskab. I 1500-tallet lå hovedgården Kvalsholm, opkaldt efter Josva van Qualen, tæt ved søens sydlige bred, men efter Herningsholms opførelse i 1579 mistede gården betydning og blev underlagt Herningsholm.

I kunsthistorien blev Sunds Vandmølle foreviget af hedemaleren Hans Smidth. På Smidths billede ses både den gamle vandmølle og en nyere hollandsk vindmølle. Flere lokale amatørmalere har interesseret sig for Sunds Vandmølle, der lå ved møllebækken mellem Gl. Sunds og søen.

I 1920erne blev Sunds Sø imidlertid rammen det begyndende friluftsliv, med sommerhuse, badeliv og søsport, idet de første sommerhuse opførtes ved søens bredder. Denne udvikling fik yderligere tilskyndelse med indretningen af Herning Kommunes Søbad i 1937. I dag er der omkring 300 sommerhuse ved Sunds Sø.

I dag er Sunds Sø en stor del af byens identitet og udgangspunkt for mange aktiviteter. Der findes roklub, sejlklub, kajak klub, lystbådehavn(link) for byens borgere som give mulighed for at komme ud og nyde søen.

fisk

 

   Sunds Sø er en af landets bedste søer for gedde fiskeri. Her en gedde på 13,1  kg  fanget i Sunds Sø (Kilde Herning lysrfiskeforening)