Sunds Historie

Sunds historisk set

Sunds som vi kender den  i dag er præget af at byen var en stationsby fra  1906  og 65 år frem.  Indtil da Bestod   Sunds sogn af en samling områder og bebyggelser  som f.eks. Sunds, Gammel Sunds, Linå, Thorup, Holingholt, Trælund og Røjen.

Jernbanen Herning – Viborg

Jernbanestrækningen Herning – Viborg blev anlagt ifølge lov af 27. april 1900 og åbnedes for driften 26. juni 1906.

Undervejs til Viborg kørtes igennem Nybo Billetsalgssted inden Sunds Holdeplads. Senere Ilskov Holdeplads, Karup Holdeplads, Frederiks Holdeplads, Skjelhøje Holdeplads og Bækkelund Holdeplads inden Viborg Station. Fra Viborg Station fortsatte banen til Aalestrup.

 Man så i nærheden af Sunds Sø kirken fra 1897, vandmølle, andelsmejeri og mosestation. Simmelkær Kirke skimtedes til venstre. I 1960 var der planer om at nedlægge banen, som blev kaldt konebanen, da det som regel var en hustru til en jernbanearbejder, der passede ledvogterhusene med bommene. I 1971 stoppede man med personkørsel, og i 1977 også med godstransport. Sveller og skinner blev taget op for at disse kunne bruges andre stader. Derefter gik man i gang med at anlægge cykelsti på banelegemet. Stien fortsatte i første omgang til Karup og senere helt til Viborg. Stien bærer i dag navnet Alhedestien

Link til TV midtvest film om kone banen  klik herunder

   www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=31529

 

Sunds Kirke.

Sunds Kirke er opført 1897 til afløsning af den gamle kirke fra ca. år 1200, beliggende samme sted som den nye kirke blev bygget. Den gamle kirke var faldefærdig og derfor nedrevet. Kirken findes første gang omtalt i bogen ”Ribe Oldemoder” – en ”samling af indkomster for Ribe Domkapittel og Bispestol”. Her nævnes den sammen med 16 andre kirker i Hammerum Herred. Den nye kirke blev efter 30 år for lille, så derfor gik man i gang med at udvide den, og den 12. marts 1944 blev kirken genindviet med en korsarm mod nord. Efterhånden blev kirken igen for lille, og der blev bygget en korsarm mod syd. Kirken blev taget i brug igen den 25. november 1984 efter at have været lukket i et halvt år. I 2013/2014 bliver kirken igen restaureret og et nyt orgel bliver installeret. Kirken bliver genåbnet i foråret 2014.

Sunds Kommune.
Indtil 1929 var Ilskov en del af Sunds-Ilskov kommune med sognerådsmedlemmer fra begge steder. I 1929 blev de skilt til 2 kommuner. 1.4.1970 blev de begge lagt sammen med Herning Kommune og 1.1.2007 blev endnu flere mindre kommuner lagt sammen i Herning Kommune. Herefter var der i Danmark kun 98 kommuner. Samtidig blev amterne nedlagt og slået sammen i regioner

Sunds Sø.
Der hvor Sunds Sø nu ligger, har der en gang været mark og stået en gård. Under nogle uoverensstemmelser mellem ejeren og en munk, som ville fortælle om kristendommen, lagdeder sig en blå tåge over gården. Man kunne høre bølgeslag, og da tågen lettede, var søen blevet til. På samme tid opstod Lindebjerg, som har samme mål i højden som søen har i dybden.

En mere sandsynlig forklaring er, at søen er opstået efter et dødishul, hvor isen så er smeltet.

 

Herning – Viborg-vejen (Cementvejen)

 

Med oprettelsen af ”Konebanen” var der opnået god forbindelse til omverdenen, men efterhånden som der blev mere trafik bl.a. af motoriserede køretøjer og vejen var i yderst kritisabel tilstand, var man nødt til at lave en ny vej. Ydermere var kartoffelmelsfabrikken oprettet, så der fra Ilskov til Karup skulle køres over Sunds, Simmelkær og Grove. Projektet blev startet i september 1934 og i juli 1936 kunne man åbne for trafik. I 1937 var vejen endelig færdig. Man kan stadig høre mellemrummene mellem de firkantede cementblokke, men det er besluttet, at ”Gadagung” vejen” skal laves i 2014.