Hovedgades renovering

Sunds Hovedgade renoveres efter ibrugtagning af omfartsvejen.

Status medio marts 2014:

Oplæg er færdigt, starttidspunktet koordineres med kommunen og Herning Vand, da hovedgaden skal graves op.

Initiativet ligger nu hos Herning kommune.

På et møde mellem Herning Kommune og Borgerforeningen den 18. september 2014 kan der fra referatet læses,at der efter licitation nu forventes, at Herning Vand kan gå i gang foråret 2016 med hovedgaden.