TAK er kun et fattigt ord, men det bruges alligevel ikke for meget.

Derfor en tak til Borgerforeningen for at vi igen har et toilet på nordsiden af Sunds Sø.

Husker du forhistorien, så var det ved en ny kommuneplan offentligt møde på Søgården, hvor borgmesteren var vært.

I planen stod det, at der kan etableres et toilet. Da spurgte jeg til om han så ville genetablere det nedlagte toilet. Dette kunne han ikke love.

Så en tak til Borgerforeningen for at presse på. Herning Folkeblad har fulgt med på sidelinjen.

Nu er det lykkedes, så efter min hjemkomst fra ferie, har jeg igen været rundt om søen og benyttet det. Nu er jeg og ligestillede ikke længere nødt til at lægge vore ture i ubebyggede områder.

Tak

Jens Vind